Kupní smlouva na automobil

Prosím o radu:Přítel mé dcery koupil před 3 týdny od matky svého kamaráda osobní automobil. Zaplatil požadovanou cenu 60.000,- Kč s tím, že sám dodatečně napíše kupní smlouvu a oba jí následně podepíší. Smlouvu jsme tedy vyhotovili, ale majitelka ji odmítla podepsat s tím, že pokud tam bude uvedena cena, nic nepodepíše.Ve smlouvě byla skutečná kupní cena, tedy 60tisíc. Mezitím se ovšem na voze vyskytly závady, na které nebyl při koupi upozorněn. Navštívil znalce(soudního odhadce) a ten vozidlo ohodnotil částkou poloviční, jelikož závady se vyskytovaly nejméně rok a jejich oprava bude stát asi 25-30tisíc. Jak má nyní postupovat při dalším jednání s majitelkou vozu(auto není dosud přehlášeno)? Má možnost auto jí vrátit a požadovat zpět peníze, nebo chtít na majitelce, aby auto nechala na své náklady opravit? Předem velice děkuji za radu.

Vážená paní, ač přítel Vaší dcery nemá písemné vyhotovení kupní smlouvy, je kupní smlouva platně uzavřena, jelikož občanský zákoník nepožaduje pro kupní smlouvu k movitým věcem písemnou formu. Rozhodně však nesepisujte písemnou formu kupní smlouvy bez určení kupní ceny, jelikož takováto smlouva by byla neplatná. Pokud se na automobilu vyskytly vady na které nebyl upozorněn a které nabyly zjevné, odpovídá prodejce za vady podle § 596 a § 597. Vy můžete po prodejci požadovat přiměřenou slevu z ceny, provedení opravy nebo za předpokladu, že Vám prodejce prodal automobil jako věc bez vad, od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky