Ověření podpisů na plné moci k prodeji nemovitosti

Dobrý den chtěl bych se vás zeptat, zda je nutné ověření podpisu na plné moci k prodeji nemovitosti. Děkuji.

V tomto případě musíme rozlišovat dvě fáze. Tou první je samotné uzavření kupní smlouvy v zastoupení. Jestliže se chce dát např. prodávající zastoupit, musí uzavřít se svým zmocněncem dohodu o plné moci, která nemusí mít písemnou podobu. Zmocněnec se bude vůči kupujícímu prokazovat tzv. plnou mocí, která musí mít písemnou podobu, jestliže má zmocněnec vykonat úkon, který sám musí být učiněn v písemné podobě, nebo má-li učinit úkonů více. Smlouva o prodeji nemovitosti musí mít písemnou podobu, pro i zmocněnec se musí prokázat písemnou plnou mocí. Občanský zákoník neklade žádné požadavky ohledně ověření podpisů na plné moci.

Další fází převodu nemovitosti je vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jestliže se chce nechat účastník řízení o vkladu i zde zastoupit, opět nemusí být podpisy na plné moci uzavřené dle občanského zákoníku úředně ověřeny. To dovodil např. i Krajský soud v Ostravě, který ve svém rozsudku ze dne 12. listopadu 1998 (čj. 22 Ca 144/98 - 30), který se týká zápisů práv do katastru nemovitostí, přímo uvádí: "Z ustanovení § 17 správního řádu nelze dovodit povinnost úředně ověřit podpis zmocnitele na plné moci a stejně tak nelze dovodit, že plná moc musí splňovat všechny požadavky kladené na smlouvu samotnou."


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky