Úprava výživného

Dobrý den. Mohu požádat soud o upravení výživného v případě, že mi je již několik měsíců prováděna exekuce na mzdu? Jaký bude výsledek? Bude při eventuální změně výše dávek výživného zohledněno datum, od kterého jsou prováděny srážky ze mzdy na základě exekučního příkazu?

V řízení o určení výživného na Vaše dítě Vám soud určil, kolik musíte měsíčně platit. Jestliže jste tuto povinnost řádně neplnil a na výživném vznikl dluh, byla provedena exekuce k jeho vymožení (ve Vašem případě formou srážek ze mzdy). § 163 občanského soudního řádu říká: "Rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách je možno na návrh změnit, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání dávek nebo splátek. Nestanoví-li zákon jinak, je změna rozsudku přípustná od doby, kdy došlo ke změně poměrů. Rozsudky o výchově a výživě nezletilých ... lze změnit i bez návrhu, změní-li se poměry." Pro Vás z toho vyplývá, že můžete zažádat o změnu výše výživného, jestliže se změnily poměry (snížil se Váš příjem, snížily se náklady na výživu Vašeho dítěte apod.).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 1.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky