Dědění ze závěti

Dobrý den, prosím o informaci, zda je již dědění ze závěti nadřazeno dědění ze zákona, resp. zda dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona. Bude moje závěť plně respektovaná, jsou-li obě děti dospělé? /vše chci odkázat jednomu,a věru,že zaslouženě, ... aniž by bylo použito "vydědění" pro druhého/ Děkuji předem za odpověď.

Na Váš dotaz týkající se přednosti dědění ze závěti, před děděním ze zákona musím odpovědět kladně. Český občanský zákoník skutečně upřednostňuje dědění ze závěti, což je i logické, zároveň však tomuto způsobu dědění klade určitá zákoná omezení. Nejzávažnější omezení ve Vašem případě vyplývá z § 479 ve kterém se hovoří o neopomenutélném dědici. Neopomenutelným dědicem je potomek zůstavitele. Zákon zde rozlišuje mezi zletilým a nezletilým potomkem. Jestliže nezletilý potomek musí dostat alespoň tolik kolik je jeho dědický podíl ze zákona, u zletilého potomka je to jen 1/2 jeho zákoného dědického podílu. Jestliže závěť tomuto odporuje, je v této části neplatná, pokud nedojde k vydědění.

Ve Vašem případě by tedy ten, kterému chcete odkázat vše, měl nárok na 3/4 Vámi zanechaného majetku a druhý na základě výše uvedeného na 1/4. Pokud tedy nechcete nebo nemůžete vůči druhému z potomků použít institut vydědění, doporučoval bych závěť formulovat již tímto způsobem, aby se předešlo případným sporům.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 5.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky