Sousedské vztahy (užití svépomoci)

Nemyslím si, že je možné užít svépomoc, když už zásah nastal... § 6 občanského zákoníku říka: ...bezprostředně hrozícímu neoprávněnému zásahu... Zásah tedy musí hrozit, ne již trvat. Občanský zákoník má věnovanou speciální část sousedským právům. proč zde na ni není odkaz?

Myslím si, že v případě užití svépomoci má autor pravdu, jelikož se jedná o činnost která stále trvá, tudíž stále bezprostředně hrozí. K stejnému závěru lze dojít i extenzivním výkladem § 6, popřípadě argumentací a minori ad maius, tedy argumentací od menšího k většímu. Jistě by bylo proti smyslu a duchu zákona, kdyby se postižený měl možnost bránit pouze proti neoprávněnému zásahu, který byť bezprostředně hrozí (tedy proti nebezpečí menšímu) a nesměl zasáhnout proti neoprávněnému zásahu, který již nastal a trvá (tedy proti nebezpečí většímu). V souvislosti s použitím svépomoci při odvracení neoprávněného zásahu, je třeba říci, že se ten proti němuž je svépomocný zásah veden má také právo se proti takovémuto zásahu bránit svépomocí. V tom případě vzniká mezi oběma stranami spor o právo, který je oprávněn podle § 4 rozhodnout soud.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky