Zrušení trvalého pobytu

Dobrý den,
zajímalo by mne, jak mám postupovat v případě, že chci svou zletilou dceru odhlásit z trvalého bydliště. Více než dva roky bydlí jinde. Již jsem ji odhlásila z poplatků za služby i v evidenci nájemníků u majitele domu. Stále má však úředně trvalé bydliště u mně. Když se vidíme, stále mně slovně napadá a vyhrožuje že se nenechá okrást o byt a že má na něj stejné právo jako já. Nyní mám byt odkoupit do vlastnictví. Prosím poraďte mi co dělat. Děkuji

Podle toho co uvádíte, jsem pochopil, že Vaše dcera, nemá již žádné užívací právo k bytu (není spoluvlastníkem, popřípadě nemá uzavřenu nájemní smlouvu). Zde je důležité, kdo je uveden jako vlastník na listu vlastnictví na katastrálním úřadě, případně s kým je sepsána nájemní smlouva. V tomto případě předpokládám, že jste to Vy.

Na tomto místě by bylo zřejmě vhodné vysvětlit, jak to tedy opravdu je s oním trvalým pobytem. Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, má údaj o trvalém pobytu pouze evidenční charakter a nelze z něj dovozovat žádný právní nárok k předmětné nemovitosti. Pro lepší představu uvádím citaci z výše uvedeného zákona:

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Co se týče možnosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vyplývá z § 12 zákona o evidenci obyvatel tento postup.

§ 12

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.
Ohlašovnou rozumí zákon obecní úřad, případně obvodní úřad městské části. Pokud tedy chcete Vaši dceru z trvalého pobytu odhlásit, zajděte na příslušný úřad jakožto oprávněná osoba požádejte o jeho zrušení.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky