Údržba věci ve spoluvlastnictví

Zdravím. Dům ve spoluvlastnictví potřebuje opravy. Rádi bychom udělali novou společnou fasádu. S druhým majitelem je těžká domluva, on fasádu nepotřebuje. Co máme dělat? Jak je to vůbec s finančním podílem na opravách společného domu a také s celkovou údržbou společného majetku? Spolumajitel argumentuje tím, že změny nepotřebuje a tedy nebude nic platit ani nic dělat. Co s tím? Děkuji.

Podílové spoluvlastnictví upravuje občanský zákoník, konkrétně § 137 a následující. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

To, jak velké jsou podíly spoluvlastníků na společné věci, zjistíte např. u nemovitosti na katastru nemovitostí. Jestliže druhého spoluvlastníka nepřehlasujete, pak se můžete obrátit na soud, aby ten rozhodl. Obecně také platí, že na správě společné věci se podílejí spoluvlastníci dle výše svých podílů, pokud se nedohodnou jinak. To znamená, že i výdaje se podle tohoto poměru budou mezi spoluvlastníky dělit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky