Dluh váznoucí na pozůstalosti

Dobrý den, moji známou potkalo neštěstí, že se jí zabil její druh. Žili ve společné domácnosti, v bytě, který byl veden na druha. Po jeho smrti došlo k dědickému řízení (po rozvodu měl dvě děti). Zmíněná známá má písemný doklad, že částkou 100.000,- Kč přispěla na koupi bytu. V přípravném dědickém řízení byla upozorněna, že zřejmě o nárok na bydlení v tomto bytě přijde. Prosím o radu, zda má alespoň naději na vrácení vložených peněz po případném prodeji bytu stanovenými dědici. Vzhledem k mládí obou (ona 34 let on 41 let) nemysleli na písemné vyřešení vztahu k bytu. Ve společné domácnosti žili 9 let. Děkuji.

Máte bohužel pravdu, že intestátní (tedy zákonná) dědická posloupnost diskriminuje druha, který nežil se zemřelým v manželském svazku. Po druhovi budou dědit jeho dvě děti a na jeho družku (Vaši známou) nezbude bohužel nic. Jestliže nebyla na katastru nemovitostí vedena jako spoluvlastník bytu, ani neměla sepsánu nájemní smlouvu, pak nemá k bytu žádné užívací právo. Pro jistotu by si měla přečíst kupní smlouvu na byt, zda není vedena také jako kupující. To by její situaci alespoň částečně zlepšilo (mohla by na katastru nemovitostí žádat na základě této smlouvy o vklad svého vlastnického práva k bytu).

Co se týká poskytnuté částky 100.000,- Kč. Jestliže má Vaše známá písemný doklad o tom, že i její peníze byly na zakoupení bytu použity, pak má jistě nárok na jejich vrácení. Záleží na tom, zda tato listina dostatečně prokazuje, že peníze svému druhu půjčila. Jak známo, v dědictví přecházejí také dluhy zemřelého, proto by tuto svojí pohledávku mohla uplatnit v dědickém řízení vůči dědicům. Jestliže by proti ní nic nenamítali, pak by byla vyplacena rovnou v dědickém řízení. Pakliže by ji dědici napadli, musela by své právo uplatnit zvláštní žalobou.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky