Přechod nájmu bytu

Dobrý den! Prosím moc o Vaši radu. Zemřela mi matka. 8 roků jsem s ní bydlel - nejprve v domě, který obhospodařovalo OBPH, později v restituci získal dům majitele. Celý dům ví o tom, že jsem se o matku staral a byl s ní stále doma. Nyní po úmrtí jsem obdržel novou smlouvu - kterou jsem vyžadoval kvůli přepsání plynu a energie, ale od majitele jsem dostal smlouvu na dobu určitou, neboť prý mě zde vlastně nikdo nezná, neboť jsem na matčině nájemní smouvě nefiguroval. Přitom i sám majitel ví, že jsem s matkou bydlel. Moc prosím o radu, zda si mám obstarat výpovědi spolubydlících, nebo co je nutné, abych byt po matce získal, neboť jiné bydlení nemám. Bohužel jsem cca před 14ti lety byl zde přihlášen policejně jako na přechodné bydliště. Nový majitel toto vůbec nevzal při přebrání domu v úvahu - prý to již neplatí. Prosím o sdělení, zda mám šanci tento byt získat. Předem děkuji za vaši laskavost.

Úprava nájmu bytu je obsažena v občanském zákoníku. Vaší situace se konkrétně týká § 706, ve kterém jsou obsažena pravidla pro přechod nájmu. Nejdůležitější pro Vás je toto: "Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt." Při splnění těchto podmínek na Vás automaticky přechází právo nájmu, nemusíte sepisovat novou smlouvu, platí pro Vás stejné podmínky jako pro předchozího nájemce. To např. znamená, že bylo-li dříve placeno regulované nájemné, platíte jej dále, šlo-li o smlouvu na dobu neurčitou, zůstává i toto.

Nyní něco k podmínkám - ta druhá je jednoznačná. Nemáte-li vlastní byt, splňuje te ji. Vedení (žití) ve společné domácnosti je složitější. Pojem společné domácnosti je definován v § 115 občanského zákoníku: "Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby." Bude-li chtít pronajímatel Vaše nájemní právo napadnout (a z dotazu vyplývá, že to již učinil), musíte prokázat, že jste v bytě trvale žil (výpovědi sousedů, poštovní doručovatelky, vašich známých, kteří Vás tam navštěvovali apod.). Uhrazování nákladů na své potřeby - tím je myšleno kupování potravin, uhrazování nákladů za spotřebu plynu a elektřiny apod.

Jestliže jste však již podepsal novou smlouvu, bude tato platná a musíte se jí řídit.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky