Sousedská práva - ohrožení sousedova pozemku

Prosím o radu v tomto problému: Náš dům tvoří hranici pozemku a sousedí se zahradou. Sousedi nám umožnili vstup na pozemek za účelem položení hydroizolace, nyní nesouhlasí s tím, že ochrana této izolace (betonové desky) zasahuje asi 10 cm do jejich pozemku. Se způsobem řešení byli předem seznámeni, ale jen ústně. Jsme povinni desky odstranit? Pokud ano, existuje nějaké omezení, do jaké blízkosti našeho domu může soused rýt, zalívat a jinak obdělávat pozemek (pokud ano, prosím o citaci právního předpisu)? Jedná se především o to, aby třeba nechtěně při rytí hydroizolaci nepoškodil.

Aby mohl vlastník pozemku zasahovat do vlastnictví svého souseda, musí k tomu mít tzv. právní titul. Tím může být např. nájemní smlouva nebo smlouva o zřízení věcného břemene. Jestliže takovýto právní titul nemáte, pak nemůžete zasahovat do vlastnictví svého souseda. Jeho předchozí ústní souhlas nestačí.

Sousedská práva jsou upravena v § 127 občanského zákoníká. Obecně platí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku. Předpokládám, že hydroizolace je součástí pozemku, proto ji soused nesmí ohrozit úpravami, které bude provádět na svém pozemku (např. rytím). Jestliže by ji nějakou činností poškodil, můžete se domáhat náhrady škody.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 19.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 19.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky