Rozšíření společného jmění manželů

Dobrý den. S manželem jsme ještě před svatbou koupili pozemek a postavili na něm dům. Vše jsme financovali společně. Na katastrálním úřadu je jako majitel pozemku psaný jen manžel. Chtěli bychom ho mít ve společném vlastnictví. Zajímalo by nás, zda budu muset platit nějakou daň (např. daň z převodu nemovitosti). Pokud se dani nevyhneme, vztahuje se pouze na pozemek, nebo i na dům (ještě není zcela dokončen a nebyl zkolaudován)?Děkuji.

Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Z dotazu vyplývá, že pozemek koupil před svatbou pouze Váš nynější manžel, a proto je zapsán v katastru nemovitostí jako jeho vlastník. § 143a odst. 1 občanského zákoníku umožňuje, aby manželé smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířili stanovený rozsah společného jmění. Předmětem takové smlouvy může být i nemovitost patřící jen jednomu z manželů. Taková smlouva nabývá účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Jestliže je rozestavěný dům již zapsán také v katastru nemovitostí pouze na Vašeho manžela, lze ohledně něj postupovat také tímto způsobem (samozřejmě stačí jedna smlouva na všechny předměty). Není-li dům ještě zapsán v katastru nemovitostí, podávejte návrh na vklad do katastru oba dva jako manželé. Co se týká daně, nemělo by toto podléhat dani darovací ani dani z převodu nemovitostí. Pro ujištění však doporučuji vznést dotaz na příslušný finanční úřad.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 30.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 30.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky