Zákaz konkurence v obchodním právu

Jde o konflikt zájmu, když se osoba uchází o volbu do představenstva družstva s ambicí stát se jeho předsedou člen družstva, který je také členem a předsedou představenstva jiného družstva? Děkuji.

Na tento případ se vztahuje § 249 obchodního zákoníku, který zakazuje členům představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristům a ředitelům podnikat ani být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou upravit rozsah zákazu konkurence jinak.

Pro Vás z toho plyne toto - jestliže má družstvo, ve kterém je člen vašeho představenstva členem statutárního orgánu, obdobný předmět činnosti, jedná se o nedovolenou konkurenci (pokud nemáte ve stanovách zakotven mírnější režim). Člen představenstva tak porušuje jednu ze svých povinností a může být odvolán. Zároveň může družstvo požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, nebo převedla tomu odpovídající práva na družstvo. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky