Definice vlastnictví

Prosím vás o radu, kde na internetu najdu odkaz na definice vlastnictví (osobní, družstevní, u majitele), případně zákony vlastnictví týkající se?

Definovat vlastnictví (či vlastnické právo) je poměrně složitá věc. Mohu Vám posloužit touto definicí - "jde o právo věc držet, užívat, požívat její plody a disponovat s ní a to vlastní mocí, která je nezávislá na existenci moci kohokoli jiného k téže věci v témže čase." Vlastnictví všech osob má nyní stejný zákonný obsah a je mu poskytována stejná ochrana, žádné vlastnictví není preferováno či upřednostňováno, jak tomu bylo za totalitního komunistického režimu.

vlastnictví se týkají především tyto zákony:

- předně jde o Listinu základních práv a svobod, která v čl. 11 uvádí základní zásady vlastnictví se týkající

- občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění), který o vlastnickém právu pojednává v § 123 a následujících

- zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb. v platném znění - upravuje vlastnictví bytových a nebytových jednotek, převod těchto jednotech z majetku družstva do vlastnictví fyzických a právnických osob.

Na internetu jsou k nahlédnutí tyto zákony (v placené i neplacené formě) a jistě není problém použít některého vyhledávacího programu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 2.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 2.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky