Sousedské vztahy (živý plot)

Měl bych k vám dotaz, který se týká vysázení živého plotu z okrasné dřeviny. Jak daleko a jak vysoký má být vysazen od společného plotu se sousedem. Mám kmen dřevin zasazen 60cm od spol.plotu a ostříhaný je ve výšce plotu. Dřevinu stříhám až ke kmenu od strany ke spol.plotu to jest cca.50cm místa mezi spol.plotem a dřevinou (živým plotem). Je to správně nebo musím dřeviny přesadit? Za odpověď´ předem děkuji.

Co se týče vzdálenosti dřevin od plotu tak v tom bych neviděl žádný problém. Vy máte povinnost neohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek, což by se mohlo stát tím, že by dřeviny měly tak silné větve, nebo kořeny, že by takto poškozovaly plot. Vzhledem k tomu, že dřevinu stříháte a vzhledem k typu dřeviny (živý plot) nelze předpokládat, že by k takovémuto poškozování došlo.

Podle mého podstatnější otázkou bude výška těchto dřevin. Pokud by Vámi takto vysazené dřeviny dorůstaly výšky, která by byly způsobilá stínit sousedův pozemek do té míry, že by sousedovi mohla vzniknout újma (například by dřeviny vrhaly stín do oken sousedovi stavby), musel byste se takovéhoto jednání zdržet, což by znamenalo upravit výšku dřevin. V této souvislosti je též podstatná výše sousedova plotu. Pokud Vaše dřeviny tento plot nepřevyšují je dle mého názoru vše v pořádku.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky