Povinnost platit nájemné

Osoba, která se odstěhovala více než před půl rokem a nepodílela se za tu dobu na nájmu, inkasu apod. se teď chce vrátit. Je povinna doplatit částku za dobu co tam nebyla nebo si z bytu muže dělat hotel? Má osoba, která má trvalé bydliště na adrese xxx právo na nový klíč, po výměně klíčové vložky, když se na adrese nezdržuje přes půl roku a nepodílí na nájmu, inkasu atd.

Placení nájemného je základní povinností nájemce. Z Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o situaci, kdy jeden z nájemců z bytu odešel, zatímco druhý zůstal a nájemné platil v plné výši. Pronajímatele nezajímá, kdo nájemné platí, musí však být placeno v plné výši. To, jak bude placení nájemného rozvrženo mezi nájemce, je pouze věcí jejich vzájemné dohody. Jedná se o tzv. solidární odpovědnost - celý dluh (nájemné) může pronajímatel požadovat na kterémkoliv nájemci, který musí celé nájemné zaplatit. Nájemce, který platil, má však právo požadovat po nájemci, který se na úhradě nepodílel, zaplacení jeho části (§ 511 odst. 3 občanského zákoníku).

Jestliže je tato osoba uvedena v nájemní smlouvě, má právo přístupu do bytu. Její povinností je však zaplatit ostatním nájemcům část nájemného, který má dle jejich dohody platit. Nájemce, který byt užívá by mohl dát impuls pronajímateli, aby vůči nájmci, který se bytě již přes půl roku nezdržuje a neužívá jej, vypověděl nájemní smlouvu dle § 711 odst. 1 písm. h): "Pronajímatel může vypověděl nájem bytu jen s přivolením soudu neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů a nebo ho bez vážných důvodů užívá jen občas."


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky