Výživné zletilé dceři

Má dcera z 1. manželství se odstěhovala těsně před dovršením plnoletosti a bydlí již 3. rok u svého přítele, kde je trvale hlášena. Celou dobu studuje (nyní 4. ročník VŠ). Já sama jsem nyní zažádala o rozvod svého druhého manželství a se svou nezletilou dcerou z tohoto manželství jsem se od manžela odstěhovala. Své starší zletilé dceři přispívám jak finančně, tak i materiálně, bohužel tuto skutečnost nemůžu doložit (mimo svědectví své zletilé dcery). Můj manžel se chystá toto mé přispívání napadnout u soudu o jeho výživné na naši nezletilou dceru. Jak se můžu bránit? Je má zletilá dcera povinna dokládat, jak s prostředky ode mne nakládá (zda je využívá účelně)? Za Vaši radu předem děkuji.

Otázku výživného upravuje zákon o rodině. Na Vaši situaci dopadá konkrétně § 85 odst. 1 zákona o rodině: "Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit." Po dobu, kdy Vaše dcera studuje vysokou školu, nebude většinou schopna živit se sama a Váš příspěvek na její finanční zajištění je tedy nejen oprávněný, ale je přímo zákonem vyžadován. Nikdo nemůže to, že své dceři přispíváte zpochybňovat.

Soud, který bude projednávat a určovat výši výživného na Vaši druhou nezletilou dceru bude vycházet nejen z Vašich příjmů a z příjmů jejího otce (Vašeho bývalého manžela), bude též zkoumat, jaké jsou Vaše oprávněné výdaje, jaký životní standard má Váš bývalý manžel, jak vysoké potřeby na různé zájmové aktivity má Vaše nezletilá dcera. To, že finančně podporujete svojí zletilou dceru, která ještě není schopna se sama uživit, bude bráno ve Váš prospěch. Neboť jde o nutné náklady, které snižují váš rodinný rozpočet. K jejich prokázání bude u soudu stačit Vaše výpověď společně se souhlasnou výpovědí Vaší zletilé dcery o jejich výši.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky