Neopomenutelný dědic

Pokud nejsem zmíněna v závěti (dcera), mám přesto nárok na dědický podíl? Děkuji.

Občanský zákoník ve svých ustanoveních o dědickém právu pamatuje na ochranu tzv. neopomenutelných dědiců. Nezletilému potomkovi, se musí v závěti dostat alespoň takový podíl, na jaký má právo ze zákona. Zletilému se musí dostat alespoň jeho polovina. Jestliže závěť v tomto bodě odporuje zákonu, můžete navrhnout její neplatnost.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 12.11.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 12.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky