Náležitosti darování

Dobrý den. Ráda bych si prostřednictvím vaší služby ujasnila informace týkající se darovací daně. Moji rodiče jsou spoluvlastníky domu (50 a 50%). Rozhodli se, že by chtěli, abychom se já a moje sestra staly čtvrtinovými spoluvlastníky této nemovitosti. Tedy aby každý člen čtyřčlenné rodiny vlastnil jednu čtvrtinu domu. Ráda bych věděla, jak se v případě darování nemovitosti v přímé linii vypočítává darovací daň, a jaké další finanční poplatky bychom v souvislosti s tímto převodem museli zaplatit. Předem velmi děkuji za vaši odpověď.

Pro zodpovězení Vašeho dotazu je třeba vědět, zda jsou Vaši rodiče podílovými spoluvlastníky nemovitost nebo zda je namovitost ve společném jmění manželů. Z toho co jste napsala, ale spíše vyplývá, že Vaši rodičo mají nemovitost ve společném jmění manželů. V tom případě tedy oba dva sepíší darovací smlouvu, jíž jednu čtvrtinu nemovitosti darují Vám a jednu Vaší sestře. Co se týče výpočtu darovací daně, tak výše daně je závislá na výši základu daně, který je stanoven v případě darování z odhadní ceny darované nemovitosti. V případě, že odhadní cena darované 1/4 není vyšší než 1 milion korun činí sazba daně 1%. V případě darování se již neplatí daň z převodu nemovitosti, takže byste měli platit znalecký posudek, darovací daň a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky