Výpověď z nájmu bytu z důvodu jeho neužívání

Dobrý den, jsem samoživitelka a bydlím v obecním domě v bytě 3+1, mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Byt mi byl přidělen před rokem a půl. Poněvadž jsem si našla zaměstnání s celodenní pracovní dobou, tak se tam zdržuji minimálně. Také mám přítele, se kterým travím volný čas. Byt navštěvuji tak 10 krát za měsíc. Obecní uřad mi neoficiálně oznámil, že mne budou chtít vystěhovat, že budu mít bydliště na obecním úřadu a mé děti také - jako bezdomovci. Nájemné hradím řádně. Mají právo toto udělat? Odvolávají se na to, že můj přítel má dům a že mne má přihlásit i třeba k sobě. Přijde mi to jako omezování osobní svobody. Přece nikomu není nic do toho kde spím, když jsem celý den v zaměstnání. Velice vám děkuji za radu.

Výpověď z nájmu bytu upravuje § 711 občanského zákoníku. V jeho odstavci 1 písm. h) se uvádí: "Pronajímatel může vypovědět nájem bytu jen s přivolením soudu, neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů, a nebo ho bez závažných důvodů užívá jen občas". Píšete, že se v bytě zdržujete asi 10x za měsíc. Záleželo by na posouzení soudu, zda by uznal Vaše důvody, proč tomu tak je za závažné. Určitě by své sehrálo i to, že máte děti a ty se jistě v bytě zdržují a trvale tam žijí - tím pádem je byt využit a obýván. Nemohu však předjímat, jak situaci posoudí soud.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.9.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.9.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky