Převod členských práv k družstvenímu bytu darem

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zda je možné převést členské práva k družstevnímu bytu darem. Jak v tomto případě postupovat?? Předem děkuji.

Na Vaši situaci dopadá § 230 obchodního zákoníku. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody (tou může být kupní i darovací smlouva) nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

Stanovy nemohou převod vyloučit, ani ho vázat na souhlas nějakého orgánu družstva. Lze sepsat darovací smlouvu (darovat lze "něco" - to znamená nejenom věci, ale i např. členský podíl v družstvu). Bude se jednat o bezúplatný převod členského podílu. Společně s členstvím v družstvu přejde na nabyvatele také právo k nájmu družstevního bytu a další práva a povinnosti s členstvím v družstvu spojená.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky