Ukončení dědického řízení

Od konce minulého roku až doposavaď jsem absolvovala dědické řízení. V těchto dnech mi přišlo od soudu usnesení, kde je uvedený veškerý majetek, který jsem zdědila jako jediná dědička ze zákona v I. dědické skupině. Veškeré poplatky notáři jsem už dávno zaplatila. Jaký je další postup? Jak dlouho ještě budu čekat na definitivní ukončení tohoto dědictví? Jedná se mi např. o zablokované účty v bance, spořitelně apod. Zároveň podotýkám, že mi toto usnesení přišlo poštou domů dne 12.8.2002.

Dědické řízení upravuje občanský soudní řád. Usnesení o jeho ukončení se doručuje účastníkům a je proti němu možno podat do 15 dnů odvolání. Podle toho, že Vám bylo usnesení doručeno 12.8.2002, běží Vám lhůta k podání odvolání do 27.8.2002. Jestliže jste byla jediným účastníkem dědického řízení, nabude dne 28.8.2002 usnesení právní moci. Po tomto datu Vám bude na příslušném soudu vyznačena na usnesení tzv. doložka právní moci. S usnesením poté můžete obejít všechny Vámi zmiňované organizace (banky, spořitelnu) a po jeho předložení by s Vámi měly jednat a účty odblokovat.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky