Práva kupujícího při reklamaci

Dne 12.12.2002 jsem si zakoupil zimní obuv, přičemž do jedné z bot cca. po jednom měsící užívání začala vnikat voda. Proto jsem 12.01.2003 boty reklamoval. Boty byly vzaty do reklamačního řízení a 30.01.03 mi byla reklamace v plném rozsahu uznána, a proto jsem dostal nabídku: za stejnou cenu si vybrat obuv jinou. S tímto jsem nesouhlasil, protože se domnívám, že kromě této možnosti mám právo dostat zpět své peníze vydané za koupi bot. Trval jsem na vydání finančního obnosu. Toto se nelíbilo obsluhujícímu personálu a asi po půlhodinovém dohadování a mé neústupnosti mi nakonec bylo sděleno toto: peníze mi vydají až po uplynutí reklamační doby - tj. po 30 dnech, tzn. že od 13.02.03 mohu si pro peníze přijít. Proto mi prosím sdělte, zda jsem postupoval dobře a zda postupoval prodejce správně a zda mám opravdu nárok na vydání peněz až po uplynutí 30denní reklamační lhůty a nebo kdykoliv v této době, kdy je reklamace plně uznána. Kam se mohu popř. obrátit se stížnosti na vadný postup prodávajícího. Děkuji za odpověď.

Na Váš případ dopadá ještě stará právní úprava odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě. Od 1.1.2003 je sice účinná novela občanského zákoníku, která podstatně změnila ustanovení týkající se odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě, ale v přechodných ustanoveních se dočteme, že "Práva z odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě, u níž záruční doba počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy."

Jelikož u Vás začala záruční lhůta běžet v prosinci 2002, byl postup následující. Hned při uplatnění reklamace má kupující také prodávajícímu sdělit, jaké právo bude uplatňovat. Toto pak již nemůže sám dodatečně měnit (dohoda obou stran je však možná). Práva se liší dle toho, zda jde o vadu odstranitelnou, nebo neodstranitelnou.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Zákazník by měl hned v momentě, kdy "jde do obchodu věc reklamovat", sdělit prodávajícímu, co bude požadovat - např. říci (nebo lépe předat v písemné podobě): "Jestliže půjdou boty opravit, pak je chci opravit, jestliže to nepůjde, odstupuji od smlouvy a chci vrátit peníze."

K Vašemu poslednímu dotazu lze říci toto - jestliže Vám má prodávající vrátit peníze, pak tak musí učinit bez zbytečného odkladu, nemůže čekat na uplynutí reklamační lhůty. Musím však uvést ještě ustanovení ze zákona na ochranu spotřebitele. Pro případ, že nebude reklamace vyřízena do 30 dnů, má pak kupující stejná práva, jako by věc měla vady neodstranitelné. Vy byste tak mohl odstoupit od smlouvy a žádat peníze zpět. Je možné, že prodejce nepovažuje reklamační řízení za skončené, a čeká na uplynutí 30 denní lhůty, abyste mohl od smlouvy odstoupit. Je to trochu krkolomná konstrukce, ale možná. Dle mého je dohoda lepší.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky