Přechod nájmu bytu

Dobrý den, prosím o info jak postupovat. Více jak 3 roky bydlím ve společné domácnosti s rodinným přítelem (není rodina ve smyslu zákona). Mám zde trvalé bydliště i dle OP. Přítel zemřel, po požádání přechodu nájemní smlouvy jsem obdržel sdělení že jsem nesplnil podmínky dle § 706 odst 1. a § 708 obč.z. a jsem povinen byt vyklidit (nemám kam jít). Po tel. dotazu mi bylo sděleno že nájemníci vypovídali, že v uvedeném bytě nebydlím, což se nezakládá na pravdě (nemají mě rádi). A jiné (poštovní doručovatelka, záchraná služba první pomoci, UPC, SPT a další...) nebyli k prokázání vůbec přizváni. Děkuji za inforadu.

Na Vaši situaci opravdu dopadá § 706 odst. 1 občanského zákoníku. Po smrti nájemce (nejde-li o byt ve společném nájmu manželů), stávají se nájemci ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že všechny tři podmínky splňujete, a proto by mělo ze zákona dojít k přechodu nájmu bytu. Jestliže Vám toto právo pronajímatel upírá, obraťte se na soud. V žalobě žádejtě, aby soud určil, že na Vás přešel nájem bytu. Svá trzení o splnění všech zákonných podmínek podpořte důkazy (listiny, výslechy svědků apod.).


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 7.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 7.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky