Platba daně z převodu nemovitosti.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do kdy se platí daň z převodu nemovitosti? Slyšela jsem, že do 3 let od převodu vlastnického práva k nemovitosti. Děkuji za odpověď.

Co se týče povinnosti zaplatit daň z převodu nemovitosti, je vázána na podání daňového přiznání a vyměření daně. Proto tedy začneme od začátku. Podle zákona je poplatník povinen podat daňové přiznání místně příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí doručena poplatníkovi daně. Na základě takto předloženého daňového přiznání, správce daně vyměří poplatníkovy daň, kterou je povinen poplatník zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy mu byl platební výměr doručen.

Co se týče Vámi uváděných 3 let, tak tato lhůta platí pro správce daně, aby Vám vyměřil daň. Tříletá lhůta začíná běžet od konce roku v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. Po uplynutí 3 let bez toho, aniž by správce daně daň vyměřil nebo učinil úkon k jejímu vyměření, již není možné tuto daň vyměřit ani doměřit. Pokud však byl před uplynutím této 3 leté lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky