Užívání bytu bez právního titulu

Jsme s manželkou vlastníky RD 6+1. Byt neoprávněně užívá dcera manželky z 1. manželství se svým druhem. Nemají s námi uzavřenu nájemní smlouvu a neplatí žádné nájemné. Domek manželka koupila v privatizaci jako část podniku (Státního statku) v roce 1995. Soudní spor o vyklizení se táhne již 7 let a dosud není vyřešen. Na nájemném nám dluží přes 200.000,- Kč (minimální nájemné). Rozhodnutím okresního soudu ze dne 7.9.2001, bylo stanoveno, že manželka není majitelem, protože prý smlouva je neplatná vzhledem k tomu, že není psána na nás oba. Jak se máme bránit? Na domek máme půjčku u Konsolidační agentury Praha, která na nás přešla při privatizaci od Státního statku Rumburk a dluh neustále roste. Na soudních výlohách a zastoupení jsme zaplatili již 25.000,- Kč. Děkujeme za radu.

Situace bude zřejmě složitější než píšete. Je třeba posoudit, za jakých okolností začala dcera byt užívat (trvalý pobyt, Vaše svolení, apod). Dále je třeba vyřešit, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti. Pokud by situace byla taková, že vlastníkem nemovitosti jste Vy (manželka či manžel či nemovitost v SJM) a dcera by užívání bytu neopírala o žádný právní důvod, pokusil bych se s dcerou domluvit na nějaké smluvní formě užívání. Pokud by na to nepřistoupila, sehnal bych jí náhradní ubytování, odstěhoval jí tam veškeré její věci, vyměnil bych zámky od domu. Pokud by se dcera domáhala ke vstupu do bytu, nevpustil bych ji tam, pokud by zavolala policii, musela by doložit, na základě čeho se domáhá vstupu do bytu. Samozřejmě, že by to nemohla ničím doložit. Postup je to tvrdý, leč spravedlivý. Ale znovu opakuji, neznám přesně dataily případu.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 27.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Roman Kočí

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky