Ztráta lhůt a nařízení exekuce

Byl jsem odsouzen k zaplacení částky 90.000,- Kč + 18% úrok, který mi běží od 10 měsíce roku 1996. Měsíčně posílám na účet 500,-., dříve 1.000,-. Od vynesení rozsudku splácím pravidelně s jednou 8 měsíční přestávkou. Může být nařízena exekuce na plat či na majetek? Jestli ano, tak za jakých podmínek? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Pakliže Vám soud uložit plnit svůj dluh ve splátkách, musíte toto rozhodnutí respektovat a pravidelně zasílat na účet svého věřitele příslušný obnos. Jestliže tak činíte, nemusíte se exekuce bát. Občanský zákoník však obsahuje § 565, který uvádí: "Jde-li o plnění ve splátkách, může věřitel žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky, jen bylo-li to dohodnuto nebo v rozhodnutí určeno. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky." Jestliže by bylo v rozhodnutí tato možnost obsažena, mohl by se domáhat věřitel zaplacení celé částky, jestliže byste jednu splátku vynechal, nebo nezaplatil v plné výši. Toto právo však má věřitel pouze do chvíle, než je splatná další splátka.

Jestliže Vám ale soud neuložil plnit ve splátkách, ale zaplatit do určité doby celou částku, pak Vaše plnění ve splátkách může vést k exekuci, neboť byste neplnil soudní rozhodnutí. Pak by mohl věřitel podat návrh na exekuci.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.2.2003 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 6.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky