Změna nájemní smlouvy

S novým nájemníkem jsem sepsal smlouvu na dobu neurčitou na jeho jméno. On přibral do bytu svou družku s jedním dítětem. Nyní mají nový přírůstek - další dítě. Nájem platí řádně,ale... Družka chce přepsat smlouvu na sebe - kvůli evidenci elektřiny, plynu, atd... Mám obavu, že po přepsání dojde k problému s placením nájmu a ona začne vystupovat jako sociálně slabá. Nájemník má totiž ještě jeden byt na své jméno a o budoucnosti vztahu těchto nájemníků mohu pochybovat. Jak se mám zachovat? Má družka nárok na zanesení do nájemní smlouvy?

Předně - družka nemá právní nárok na přistoupení k nájemní smlouvě, kterou jste uzavřel s jejím druhem. Neměl by jste zapomenout ani na toto hledisko - nájemník má ještě jeden byt, což je jeden z důvodů, pro který mu můžete nájemní smlouvu vypovědět. Jestliže by jste přivolil k přistoupení družky k nájemní smlouvě, o tento důvod výpovědi by jste přišel. Záleží čistě na Vaší vůli, zda ke změně nájemní smlouvy přistoupíte.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 11.2.2003.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky