Nájem movité věci

Původní majitel nemovitosti měl smlouvu o nájmu vývěsních skříněk, vsazených do obvodového zdiva nemovitosti. V této smlouvě bylo dohodnuto, že jako protihodnotu nulového nájemného bude nájemce provádět opravu a údržbu skříněk vlastním nákladem. Nemovitost přešla koupí na nového majitele. Ten vypověděl nájem skříněk bez finanční náhrady nájemci. Ale nájemce tvrdí, že skříňky nahradil - nechal vyrobit nové což může doložit dokladem, a požaduje finanční náhradu. Nový majitel tvrdí, že skříňky koupil jako součást nemovitosti. Kde je pravda a kdo by měl případnou finanční náhradu nájemci poskytnout(Nový nebo původní majitel)??

Ač není vše z výše uvedeného možné dostatečne posoudit, pokusím se odpovědět. V první řadě je třeba vědět, zda nájemce v nechal vyrobit zcela nové skříňky nebo zda použil nějakou čás ze starých skříněk k výrobě nových. Toto je důležité zejména proto, že pokud nájemce staré skříňky zničil(není rozhohdné zda díky přirozenému opotřebení, vandalství třetí osoby atd.) a vytvořil skříňky nové, končí tímto i uzavřená nájemní smlouva. Pokud odstraněné skřínky měly v době odstranění nějakou vyčíslitelnou hodnotu, může pronajímatel požadovat náhradu škody. Nové skříňky jsou vlastnictvím bývalého nájemce. V tomto případě by bývalý nájemce užíval prostor v němž jsou skříňky umístěny na nemovitosti bez právního důvodu a tudíž by mohl vlastník nemovitosti požadovat vydání náhrady škody způsobené takovýmto jednáním. Pokud však nájemce použil část bývalých skříněk (například skleněnou výplň, jednalo by se pouze o zhodnocení věci, případně o smluně stanovenou povinnost skříňky opravovat) nájemní vztah by v tomto případě trval dál.

Druhým problémem je zda jsou skříňky od nemovitosti oddělitelné nebo zda se v souvislosti dejme tomu se stavební úpravou staly součástí nemovitosti. Pokud jsou skříňky bez toho aby vznikla škoda na nemovitosti oddělitelné(a platí první doměnka uvedená výše, tedy, že bývalý nájemce je vlastníkem), je oprávněn si je vlastník odvést. Pokud se však skříňky staly součásti nemovitosti, může bývalý nájemce požadovat finanční náhradu za tyto skříňky.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 4.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky