Nájemní smlouva na dobu určitou

Dobrý den,zajímá mne Váš názor na tuto situaci: městská část vyhl ásila soutěž o nájemní právo k bytu po neplatiči. S naší nabídkou jsme soutěž vyhráli a městská část navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou (1 rok) s automat ickým prodlužováním vždy o dalši 1 rok. Zajímá mne, zda je tento postup korek tní a zda za předpokladu, že budeme všechny závazky řádne a včas plnit, neex istuje žádne riziko, že by městská část smlouvu neprodloužila. Pokud nějaké riziko existuje, pak jaké a jaké navrhujete rešení? Velice děkuji.

Dobrý den, v současné době je tento způsob uzavírání nájemních smluv mezi městskými zas tupitelstvy poměrně rozšířený. Vedou je k tomu pochopitelně zřejmé obavy z " neplatičů". Ve Vašem případě bych navrhoval, aby ve smlouve bylo jasně defin ováno za jakých podmínek bude, případně nebude smlouva prodloužena (to jest stanovit smluvně, že pokud řádně a včas splníte všechny závazky bude Vám bez dalšího smlouva automaticky prodloužena), jelikož riziko existuje vždy.


Název rubriky - Občanské pr. - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 26.8.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky