K volbě oblasti (pomocí horního menu) jste současně vybrali typ (z pravého menu).
Jste stále v oblasti Občanské právo >> Věcná práva a tato křížová volba právě umožňuje zobrazit všechny dostupné informace setříděné dle časového hlediska a omezené typem informace z pravého menu.
 • Exekuce na majetek po rozvodu, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.8 6 2004
 • "Energetické" věcné břemeno, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.7 6 2004
 • Sousedská práva - ventilační okno, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.21 11 2003
 • Hospodaření s věcí ve spoluvlastnictví, vypořádání, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.21 11 2003
 • Rozšíření společného jmění manželů, Občanské pr. - dotazy, Redakce JURISTIC, publik.4 11 2003
 • Restituce - náhrada škody, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 2 2003
 • Zrušení věcného břemene, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Věcné břemeno - doživotní bydlení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 1 2003
 • Prohlášení konkurzu na prodejde přerušuje řízení o zápisu vkladu do katastru nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 1 2003
 • Koupě podílu na nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Soudní řešení spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 11 2002
 • Oceňování majetku ve spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Užívání věci v podílovém spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Údržba věci ve spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 11 2002
 • Sousedská práva - ohrožení sousedova pozemku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.19 11 2002
 • Vlastníkova práva, kolace, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Nabývání nemovitostí v ČR cizinci ze států Evropské unie, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.13 11 2002
 • Nikoho nelze nutit k převodu vlastnictví, rozdělení spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.12 11 2002
 • Prodej spoluvlastnického podílu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 10 2002
 • Trvalé bydliště a právní vztah k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 10 2002
 • Rozšíření SJM, je-li jeden z manželů cizinec, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Prodej ideální části nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.21 10 2002
 • Správa majetku opatrovance, věcné břemeno, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Komínová vložka - společná součást domu?, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.16 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví II., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Daně z nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Správa podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Věcné břemeno - výminek, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Zrušení spoluvlastnictví k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Hospodaření s věcí v podílovém spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.4 10 2002
 • Vypořádání SJM a nájmu k družstevnímu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 10 2002
 • Vstup do bytu za účelem odečtu vodoměru - věcné břemeno?, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Intabulační doložka, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Stanovy sdružení vlastníků bytových jednotek, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Platba daně z převodu nemovitosti., Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.3 10 2002
 • Definice vlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Rozdělení spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Patologické hráčství (sázka a hra, půjčka, zbavení způsobilosti k právním úkonům), Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Užívání bytu, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.20 9 2002
 • Sousedské právo - odstranění převisů, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.20 9 2002
 • Vypořádání společného jmění, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 9 2002
 • Ochrana vlastnického práva, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 9 2002
 • Zápis do katastru nemovitostí, Občanské pr. - dotazy, Michal Bernášek, publik.30 8 2002
 • Rozdělení podílového spoluvlastnictví, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 8 2002
 • Rozšíření společného jmění manželů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.30 8 2002
 • Převod pozemku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 8 2002
 • Sousedské vztahy (náhrada škody), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.28 8 2002
 • Sousedské vztahy (soudní ochrana), Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí - kupní., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky