K volbě oblasti (pomocí horního menu) jste současně vybrali typ (z pravého menu).
Jste stále v oblasti Občanské právo >> Věcná práva a tato křížová volba právě umožňuje zobrazit všechny dostupné informace setříděné dle časového hlediska a omezené typem informace z pravého menu.
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (3. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.7 6 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (2. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.31 5 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (1. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.26 5 2005
 • Lze dle českého práva opustit věc?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.8 1 2004
 • Kdy a jaké nemovitosti mohou v ČR nabývat cizozemci, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 6 2002
 • **Kdo maže, ten jede** - Privatizace bytového fondu II., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.14 1 2002
 • Nabývání pozemků od Pozemkového fondu České republiky., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.24 12 2001
 • Privatizace bytového fondu I., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 11 2001
 • Daň z převodu nemovitosti ve světle nálezu Ústavního soudu ČR (Poznámka k závaznosti poznámky pod čarou), Občanské pr. - příspěvky, Bohumil Havel, publik.4 11 2001
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky