K volbě oblasti (pomocí horního menu) jste současně vybrali typ (z pravého menu).
Jste stále v oblasti Občanské právo >> Závazkové právo a tato křížová volba právě umožňuje zobrazit všechny dostupné informace setříděné dle časového hlediska a omezené typem informace z pravého menu.
 • Splnění dluhu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.15 10 2002
 • Darovací smlouva - znalecký posudek, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.14 10 2002
 • Náhradní byt, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 10 2002
 • Dekret na byt, přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Trvalé bydliště - pouze evidenční účel, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Povinnost platit nájemné, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Převod členských práv k družstvenímu bytu darem, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Stavební úpravy v nájemním bytě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.7 10 2002
 • Nájem movité věci, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.4 10 2002
 • Darovací smlouva - forma, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 10 2002
 • Vypořádání SJM a nájmu k družstevnímu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.4 10 2002
 • Intabulační doložka, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 10 2002
 • Rozdělení spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Patologické hráčství (sázka a hra, půjčka, zbavení způsobilosti k právním úkonům), Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Přechod nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.2 10 2002
 • Darování *na dálku*, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Kupní vs. odhadní cena nemovitosti, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Splnění ručitelského závazku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Drobné opravy a běžná údržba, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 9 2002
 • Kupní smlouva, dědické podíly, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.24 9 2002
 • Prodlení věřitele, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Platnost směnky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.20 9 2002
 • Darování nemotivosti nezletilému, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.17 9 2002
 • Změna nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.11 9 2002
 • Drobné opravy v bytě, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Podepsání kupní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Výpověď z nájmu bytu z důvodu jeho neužívání, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.10 9 2002
 • Darování, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.9 9 2002
 • Proplacení směnky, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.3 9 2002
 • Sazba daně darovací, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.29 8 2002
 • Dar jako součást dědictví, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.28 8 2002
 • Převod pozemku, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.28 8 2002
 • Uzavření nové nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Roman Kočí, publik.27 8 2002
 • Užívání bytu bez právního titulu, Občanské pr. - dotazy, Roman Kočí, publik.27 8 2002
 • Kupní smlouva na automobil, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.27 8 2002
 • Změna nájemní smlouvy k bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Vrácení daru, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Smlouva o smlouvě budoucí - kupní., Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.27 8 2002
 • Ukončení společného nájmu bytu po rozvodu manželů, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Přijetí návrhu smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Prodloužení nájmu bytu, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Nájemní smlouva na dobu určitou, Občanské pr. - dotazy, Václav Bednář, publik.26 8 2002
 • Změna nájemní smlouvy, Občanské pr. - dotazy, Petr Bezouška, publik.26 8 2002
 • Jaké jsou náležitosti nájemní smluvy?, Občanské pr. - dotazy, Ján Matejka, publik.17 8 2000
 • Jaký zákon, či předpis upravuje nájem nebytových prostor? Odkdy platí?, Občanské pr. - dotazy, Ján Matejka, publik.17 8 2000
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky