(Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl čtvrtý - pojem a druhy elektronických podpisu)

Článek se snaží nastínit jednotlivé možné varianty elektronických podpisu v rámci platné právní úpravy v ČR

Jak již bylo uvedeno výše, při tvorbě ZoEP se vycházelo především ze související legislativy Evropského společenství, zejména pak ze Směrnice. To se samozřejmě projevilo též na samotné terminologii zákona, která se - až na některé výjimky - striktně drží tzv. evropského pojetí elektronického podpisu, resp. jeho jednotlivých forem.

Z pohledu platné právní úpravy elektronického podpisu v ČR a se zřetelem k aplikaci této normy lze rozlišovat zejména následující kategorie:

- elektronický podpis

- zaručený elektronický podpis

- zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb

- zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu a vytvořený pomocí prostředku pro bezpečné vytváření podpisu

Z pohledu zahraniční a s ní související evropské právní úpravy v ES lze též rozlišovat:

- kvalifikovaný podpis s dlouhodobou platností

- digitální podpis

Příště se budeme zabývát jednotlivými druhy (formami) elektronického podpisu.


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 29.5.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky