Věcný záměr zákona o registrovaném partnerství

Dlouho očekávaný návrh zákona byl předložen vládě. K jeho uvedení v život však povede ještě dlouhá a trnitá ceta, vy máte možnost již dnes se zúčastnit věcné diskuse a vyjádřit tak svůj názor.

Vláda schválila věcný záměr zákona o registrovaném partnerství, který se dotýká velice choulostivé oblasti. Ohlasy na záměr uzákonit možnost sňatků osob stejného pohlaví jsou mnohdy protichůdné. Na tomto místě máte možnost zúčastnit se obecné diskuse nad věcným záměrem formou reakce na tento článek nebo se zapojit do podrobnější diskuse k jednotlivým částem záměru. Naší snahou je vyvolání odborné diskuse oproštěné od emocí. Diskuse je rozdělena do jednotlivých částí dle věcného záměru zákona o registrovaném partnerství.

Obecná část
Vznik registrovaného partnerství
Práva a povinnosti partnerů
Zánik registrovaného partnerství
Důsledky zániku registrovaného partnerství
Další dopady v oblasti rodinného, občanského a procesního práva
Dopady v oblasti správního práva
Úpravy mezinárodního práva soukromého
Oblast pracovně právní a sociálního zabezpečení
Oblast práva finančního
Předpisy zdravotní
Autorské právo
Trestní a přestupkové právo
Závěrečná ustanovení

Této problematice se věnují také sdělovací prostředky:

27.2. Právo,
Vláda chce umožnit sňatky gayům

27.2 ČRo 6, Rádio Svobodná Evropa, pořad Události, názory,
Zákon o registrovaném partnerství

27.2. ČT 2, pořad "21",
Registrované soužití osob stejného pohlaví

28.2.  Právo,
Zákon poškozující rodinu


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 27.2.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 28.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) ministerstvo spravedlnosti
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky