Internet a autorské právo.

Rád bych čtenáře upozornil na vydání nové knihy, která je věnována velmi aktuální materii - Internetu a autorskému právu. Jde o problematiku velmi zajímavou a navýsost autorsky hodnotnou.

Rád bych čtenáře upozornil na vydání nové knihy, která je věnována velmi aktuální materii - Internetu a autorskému právu.

Publikace se zevrubně věnuje problematice ochrany a zneužívání autorských děl na Internetu. Vychází z platné české právní úpravy a porovnává ji s aktuální zahraniční a mezinárodní legislativou s důrazem kladeným na právo EU a USA. Celou problematiku ilustruje i pomocí bohaté zahraniční judikatury. Celá práce je psána takovým způsobem, že odborné počítačové veřejnosti poskytne odpovědi na všemožné otázky spojené s touto problematikou bez nutnosti znát podrobně právní úpravu a zároveň právníkům nabízí podrobnou právní analýzu této oblasti. Příliš odborné juristické pasáže může neprávnická veřejnost vynechat, aniž by utrpěla srozumitelnost a celistvost textu. Kniha se člení na tři základní části.

První část se zabývá otázkou užití díla prostřednictvím Internetu. Jde o analýzu zpřístupnění díla prostřednictvím Internetu, jeho kopírování (stahování) uživateli Internetu, rozebírá problematiku poskytování odkazů, využívání vnořeného odkazu, rámů a sítí typu peer-to-peer (Napster, Gnutella).

Druhá část se věnuje posouzení míry odpovědnosti jednotlivých subjektů v souvislosti s výše uvedenými způsoby užití (či zneužití) díla. Jde o odpovědnost koncových uživatelů, poskytovatelů obsahu, poskytovatelů volného prostoru, poskytovatelů připojení (přístupu), a poskytovatelů odkazu včetně provozovatelů internetových vyhledávacích služeb.

Třetí část se věnuje mezinárodním aspektům Internetu. Zaměřuje se na problematiku určení rozhodného autorského práva a mezinárodní soudní pravomoci. Přináší i několik úvah a návrhů.

Přestože jde o novou a často spornou problematiku, autor se v publikaci snaží vždy nalézt odpověď i na doposud nevyjasněné otázky a učinit přehledný závěr. Myslím, že jde o publikaci, která by neměla chybět webmasterům, správcům sítí, studentům práv a troufám si tvrdit, že ani praktikujícím právníkům.

Autorem této publikace je Jiří Čermák, knížka vyšla nedávno v nakladatelství LINDE. Autor je známy svou publikační činností u nás (Právník, Chip a server Root, Ipravnik a Juristic) i v zahraničí (CIR - Belgie, apod.)


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 4.10.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky