Zvolili jste typ (pravé menu) aniž byla specifikována oblast (horní menu).
 • Smlouva - dvoustranný právní úkon, dvoustranný projev vůle?, Občanské pr. - příspěvky, Petr Bezouška, publik.17 12 2001
 • Privatizace bytového fondu I., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 11 2001
 • Daň z převodu nemovitosti ve světle nálezu Ústavního soudu ČR (Poznámka k závaznosti poznámky pod čarou), Občanské pr. - příspěvky, Bohumil Havel, publik.4 11 2001
 • Zástavní právo se od ledna příštího roku mění., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.14 10 2001
 • Internet a autorské právo., Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.4 10 2001
 • Elektronický podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl pátý - k pojmu elektronický podpis), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.17 9 2001
 • Darovací smlouva - stručný průvodce., Občanské pr. - příspěvky, Michal Bernášek, publik.3 9 2001
 • Soudní exekutoři - domůžete se svých pohledávek?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.3 8 2001
 • Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru za cizí obsah na Internetu, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.29 7 2001
 • Omyly znalce počítačového práva., Občanské pr. - příspěvky, Jiří Čermák, publik.23 7 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl čtvrtý - pojem a druhy elektronických podpisu), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.29 5 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl třetí - obecně k elektronickému podepisování), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.7 5 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl druhý - tentokrát o historii vzniku)), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.19 4 2001
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl prvý), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.30 3 2001
 • Spotřebitelské smlouvy, Občanské pr. - příspěvky, Roman Kočí, publik.22 3 2001
 • Věcný záměr zákona o registrovaném partnerství, Občanské pr. - příspěvky, ministerstvo spravedlnosti, publik.27 2 2001
 • Podvody prostřednictvím ActiveX - co dál?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.11 12 2000
 • Krádež elektronického podpisu, aneb s čím tvůrci zákona (ne)počítali?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.26 11 2000
 • Věcný záměr občanského zákoníku vypracovaný Doc.Dr.JUDr. Karlem Eliášem společně s JUDr. Michaelou Zuklínovou, CSc., Občanské pr. - příspěvky, Václav Bednář, publik.23 10 2000
 • Společenství vlastníků jednotek podle novely zákona č. 72/1994 Sb., Občanské pr. - příspěvky, Roman Kočí, publik.14 10 2000
 • K problematice dvojích cen - jak to vlastně je?, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.17 8 2000
 • Důvodová zpráva k poslední novele OSŘ č.30/2000 Sb, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.17 8 2000
 • (Elektronický) podpis jako náležitost písemných právních úkonů (díl pátý - Elektronický podpis (General electronic signature)), Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.1 1 1900
 • Podpis coby náležitost některých písemných právních úkonů, Občanské pr. - příspěvky, Ján Matejka, publik.1 1 1900
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky