Zvolili jste typ (pravé menu) aniž byla specifikována oblast (horní menu).
 • Nové pojetí odpovědnosti uživatelů Internetu dle francouzské právní úpravy, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.31 12 2009
 • Nové procesní instituty provedené novelou OSŘ - koncentrace řízení, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.20 6 2009
 • Několik poznámek k ustanovení § 431 občanského zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.2 10 2007
 • Význam § 456 věty druhé občanského zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.29 5 2007
 • Ochrana spotřebitele v ČR a EU, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.4 4 2007
 • Podnikání v bytě, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.1 1 2007
 • Mohou domovy důchodců vyžadovat vstupní poplatky a ještě je vydávat za dobrovolné dary?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.20 10 2006
 • Nájem bytu v novém občanském zákoníku, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.8 1 2006
 • Význam zásad v právu, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.5 1 2006
 • Srovnání nájmu bytu v ČR a SRN, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 9 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (3. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.7 6 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (2. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.31 5 2005
 • Některé výkladové problémy spojené s držbou věci nebo práva (1. část), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.26 5 2005
 • Vylučovací žaloba a pasivní legitimace v praxi, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.6 4 2005
 • Respekt ano, realita...? (úvahy nad jedním nálezem Ústavního soudu), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.22 2 2005
 • Střet ochranné známky a označení původu z pohledu přihlašovaného označení dle zákona č. 137/1995 Sb. a nově zákona č. 441/2003 Sb. - vybrané otázky, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.18 5 2004
 • Lze dle českého práva opustit věc?, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.8 1 2004
 • Rekodifikace občanského práva (paragrafové znění + důvodová zpráva), Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.9 10 2003
 • Reklamace a bezdůvodné obohacení, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.21 8 2002
 • Kdy a jaké nemovitosti mohou v ČR nabývat cizozemci, Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.19 6 2002
 • Postoupení pohledávky 3. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.14 3 2002
 • Postoupení pohledávky 2. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.7 3 2002
 • Postoupení pohledávky 1. část, Občanské pr. - příspěvky, Karel Eliáš, publik.2 3 2002
 • **Kdo maže, ten jede** - Privatizace bytového fondu II., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.14 1 2002
 • Nabývání pozemků od Pozemkového fondu České republiky., Občanské pr. - příspěvky, Redakce JURISTIC, publik.24 12 2001
  Zobrazit příspěvky v této kategorii dle pořadí
  1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50.
  Nebo 1-25, 26-50, 51-75.
  Též možno 1-50, 51-100.
  Nebo rovnou vše (1-500).
 • Odkaz na seznam soudů:
  www.justice.cz

  Třídění dle typu
  Další rubriky