**Kdo maže, ten jede** - Privatizace bytového fondu II.

Stále osvědčená fiktivní výměna je dnes o to jednodušší, že tzv. soukromých vlastníků činžovních domů je dostatek a mnozí z nich si rádi přilepší částkou 20 - 50 tisíc korun za vystavení nájemní smlouvy se současným uzavřením dohody o skončení nájmu.

Ani někteří členové komisí jednotlivých městských částí, kteří schvalují výměny bytů, nejsou neúplatní. A tak, jak praví jedno české přísloví, "kdo maže, ten jede". Řada tzv. "oprávněných nájemců" nemá dostatek finančních prostředků a nejsou pro ni dostupné ani hypoteční úvěry, aby mohli byt (resp. bytovou jednotku) od obce odkoupit.

V nejatraktivnějších lokalitách Prahy 1 a 2 bydlí velká část starších lidí, přitom nejen ti nemohou zaplatit za byt, který užívají někdy desítky let, cenu okolo jednoho milionu Kč. Jakkoliv je tato cena z hlediska trhu s realitami více než atraktivní, je pro řadu nájemníků finančně nedostupná a stávají se snadnou "kořistí" některých realitních kanceláří či movitých a podmínek trhu znalých osob, kteří jim nabídnou za fiktivní výměnu bytu finanční částku dostačující k pořízení staršího panelového bytu na některém pražském sídlišti.

A tak vedeni obavami z pana domácího, který by jim byt pronajímal místo obce, přijmou "oprávnění nájemci" peníze a odstěhují se. Upustíme-li od citových vazeb k místu, kde někteří strávili leckdy většinu svého života, dá se říci, že se nic tak hrozného neděje, stěhují se přece do svého a ještě jim to někdo zaplatí. Je tomu ale skutečně tak?

Je cílem privatizace bytového fondu v centru Prahy, aby zde bydleli jen bohatí a cizinci, kterým jsou takové byty pronajímány? Podle stanovisek a záměrů zastupitelstev městských částí, je cílem privatizace získání finančních prostředků pro obnovu, opravy a revitalizaci domů a jednotek, které zůstanou ve vlastnictví obce, omezení fiktivních výměn bytů, nová výstavba zejména malometrážních bytů a také pokles cen bytů na trhu až o 30%.

Je pravda, že i ten sebelepší projekt má svá slabá místa a je možné ho zneužít, podstatné je, jaký je celkový výsledek. Jaký bude v případě privatizace obecních bytů lze dnes říci stěží. Možná by naděje na dosažení vytčených cílů spravedlivé privatizace bytového fondu byla vyšší, kdyby příslušné odbory městských částí alespoň namátkově prováděly kontrolu, zda se výměna bytů uskutečnila a zda ten, kdo obecní byt opustil, se přestěhoval tak, jak bylo uvedeno v dohodě o výměně bytů, kterou pronajímatelé schválili. Že k tomu městské části nemají právní prostředky?

Myslím, že tomu tak není, vždyť fiktivní dohoda o výměně bytů je pro obcházení zákona od počátku neplatná a souhlas pronajímatele s takovouto dohodou pak rovněž nemůže mít právní následky. Navíc platnost uděleného souhlasu pronajímatele lze napadnout i z důvodů omylu o skutečném obsahu schvalovaného právního úkonu. Postupů by se jistě našlo více, pokud by ze strany obce zastoupené městskými částmi byl zájem tyto fiktivní výměny postihovat a řešit.

Autorka članku je JUDr. Lenka Šídlová. Text byl publikován v rubrice Právo časopisu stavebni-forum.cz


Název rubriky - Občanské pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 14.1.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky