K pojmu nájemce

Nájemce je strana nájemního vztahu, v  jejíž prospěch je přenecháváno užívání věci (braní užitku). Nájemcem nebytových prostor může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba.


Název rubriky - Občanské pr. - základní pojmy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 26.8.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky