K výkladu zákona o soudní rehabilitaci - Rozsudek NS

Ročník 1997, sešit č. 4, strana 138, č. rozh. 16

Druh rozhodnutí: Rozsudek

Autor rozhodnutí: Nejvyšší soud - 2 Cdon 488/96 - 27.06.1996

Právo osob uvedených v ustanovení § 26 zákona č. 119/1990 Sb., o  soudní rehabilitaci, žádat po smrti poškozeného o odškodnění není podmíněno tím, zda poškozený o odškodnění požádal. Pokud poškozený o odškodnění požádal, po jeho smrti se jeho pohledávka vůči státu stala předmětem dědictví a právo na její výplatu přešlo na dědice. V případě, kdy o odškodnění požádala jen jedna z více osob oprávněných podle ustanovení § 26 zákona č. 119/1990 Sb., nelze aplikovat ustanovení § 512 odst. 1 o.z. o podílu jednotlivých věřitelů na celkovém dluhu.


Název rubriky - Občanské pr. - judikatura
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.8.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Ján Matejka

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Třídění dle typu
Další rubriky